Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển, môi trường được quan tâm, bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 21 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”; Nghị định số 02 của Chính phủ về “Phòng thủ dân sự” … Chỉ đạo Quân sự phối hợp với Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình; tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: baobacninh.com.vn)

 Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng thời tiến hành chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương lập quy hoạch thế trận quân sự, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các công trình chiến đấu trong thế trận phòng thủ của tỉnh; xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp doanh trại, công trình chiến đấu, thao trường, bãi tập … góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động theo Nghị quyết số 28 (khóa X) của Bộ Chính trị  được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng đi vào chiều sâu, có nề nếp; các công trình quốc phòng, các điểm cao có giá trị chiến thuật được chính quyền địa phương cơ sở quản lý chặt chẽ. Nắm chắc tiềm lực quốc phòng, khả năng động viên bảo đảm nhu cầu cho năm đầu chiến tranh của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong khu vực phòng thủ tỉnh. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham gia thẩm định các dự án kinh tế, xây dựng đô thị, đường giao thông bảo đảm chặt chẽ vừa bảo đảm phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ được các vị trí bố trí quốc phòng trong KVPT.

 Song song với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và chi đạo diễn tập KVPT tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) sát thực tiễn. Đặc biệt, tổ chức diễn tập KVPT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ (DQTV); sử dụng lực lượng DQTV đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 20,1%, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đã huy động hàng vạn lượt dân quân làm nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng nâng cao chất lượng chính trị, đúng chuyên nghiệp quân sự, gần, gọn địa bàn, đã sắp xếp vào các đầu mối đơn vị của Bộ, Quân khu, tỉnh, huyện theo chỉ tiêu trên giao. Hàng năm thực hiện tốt nhiệm vụ động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ sát tình hình thực tế địa phương; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý tuyển quân, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân. Duy trì thực hiện có nền nếp, tiếp nhận gần 8.000 quân nhân xuất ngũ về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy định.

 Dự báo những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, nhưng hòa bình, hợp tác phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là xu thế lớn. Trên địa bàn tỉnh dự báo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp một số lĩnh vực như an ninh nông thôn, thiên tai, dịch bệnh, môi trường… Từ đặc điểm, tình hình trên, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quân sự địa phương (QP-QSĐP) theo nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quốc phòng- an ninh (QP-AN); lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) ngày càng vững chắc. Nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP của cơ quan quân sự các cấp cũng như kiện toàn kịp thời Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.

 Phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ QP-AN; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tinh thần cảnh giác; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, luyện tập; khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các tình huống sát với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý các công trình quốc phòng, các điểm cao có giá trị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực QP-AN.

 Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch “khối B” của các sở, ban, ngành ; xây dựng KVPT, sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật đảm bảo cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ của tỉnh vào năm 2022. Xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không có tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Xây dựng lực lượng DQTV với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Làm tốt công tác tạo nguồn, đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo, giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ, không để sai sót, tiêu cực xảy ra. Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tăng cường hoạt động công tác dân vận, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo mối đoàn kết quân dân, xây dựng, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong lòng nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác