Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 17/11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được thời gian qua, đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

12

Trao tặng kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có công hiến xuất sắc vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Lê Thi

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo, công tác dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu…, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. 

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động cần tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả giúp nhau giảm nghèo bền vững. 

Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Phan Hữu Đức cho biết, thời gian qua, MTTQ tỉnh Ninh Thuận cùng các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh…Nhờ đó, truyền thống yêu nước, khả năng sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân ở Ninh Thuận được khơi dậy, khối đại đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh được phát huy cao độ. Sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, các dân tộc trong tỉnh luôn một lòng tin theo Đảng, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển của quê hương, đất nước. 

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 106 cá nhân tiêu biểu./.

Phản hồi

Các tin khác