Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên. (Ảnh: LTM).

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình trao giấy khen cho học viên

có thành tích xuất sắc trong lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên. (Ảnh: LTM).

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình luôn xác định nâng cao chất lượng công tác tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là thước đo năng lực hoạt động của Nhà trường. Bằng những giải pháp thiết thực cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường, công tác đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình luôn xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên đổi mới, đi đôi với hoàn thiện thể chế; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch mọi vấn đề, đồng thời phát huy tối đa mọi nguồn lực. Đồng thời, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiên nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng đối với các đối tượng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Nhà trường đã luôn động viên, phát huy tốt ý thức trách nhiệm của các lực lượng sư phạm; nhờ vậy hàng năm, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định. Bình quân mỗi năm Nhà trường điều hành giảng dạy khoảng 60 lớp với khoảng trên 3.500 học viên. Công tác tuyển sinh bảo đảm đúng đối tượng, số lượng. Công tác quản lý, phục vụ, giảng dạy cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của người học.

Đặc biệt, xác định “người thầy” là nhân tố góp phần quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình đã chủ động làm tốt công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm về cả số lượng và chất lượng. Nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết tham gia giảng dạy. Hiện nay, phần lớn các giảng viên của Trường có trình độ thạc sỹ, có 2 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Giảng viên đã chủ động cập nhật kiến thức mới và áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phương tiện hiện đại vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Những kiến thức, kỹ năng giảng viên truyền đạt đã được vận dụng một cách linh hoạt, kịp thời trong công tác, vị trí công việc thực tế của học viên, giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình, như: kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tiếp công dân ở cơ sở. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, thăm lớp được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc xử lý những hành vi vi phạm quy chế trong giảng dạy và học tập được thực hiện nghiêm túc. Bảo đảm thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình vẫn còn những tồn tại nhất định như: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lịch học còn thay đổi nhiều; năng lực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của đội ngũ cán bộ, giảng viên chưa đồng đều; số ít cán bộ, giảng viên chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sự phối hợp ở một số bộ phận khoa, phòng và một số khâu trong quy trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế chưa nhịp nhàng, chặt chẽ...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Vân, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy chế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học... Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường./.

Phản hồi

Các tin khác