Bắc Kạn: Biểu dương, khen thưởng tập trung vào người lao động trực tiếp

Năm 2020, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Huân chương Lao động các hạng cho 3 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân...

Các cá nhân được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn

Các cá nhân được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 245 tập thể, 468 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác và quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tặng Cờ thi đua tỉnh cho 36 tập thể dẫn đầu khối thi đua; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho 145 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 64 cá nhân; trình tặng Huy hiệu cho 425 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn.

Vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước vừa qua, đã có 31 tập thể, 4 hộ gia đình và 83 cá nhân tỉnh Bắc Kạn được biểu dương là điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Đây là sự khích lệ lớn để các tập thể, cá nhân tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh.

Việc khen thưởng, biểu dương tập trung vào những người lao động trực tiếp, người làm chuyên môn nghiệp vụ, người có nhiều sáng tạo (sáng chế, sáng kiến) trong công tác, lao động sản xuất... Do đó, tỷ lệ khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho đối tượng là nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là 289 cá nhân trong tổng số 468 cá nhân được khen thưởng, chiếm tỷ lệ 61,75%; lãnh đạo, quản lý là 179, chỉ chiếm 38,2%. 

Các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn

Các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn

Có được kết quả đó là do tỉnh đã cố gắng thực hiện tốt 4 phong trào thi đua: “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các phong trào thi đua được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua luôn bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tỉnh chú trọng đến việc phát hiện, giới thiệu và tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phản ánh sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phát động thi đua thường xuyên, các đợt thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã thông qua./.

Phản hồi

Các tin khác