Sông Mã trên đường phát triển

Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết...

Nhân dân huyện Sông Mã thi đua phát triển sản xuất. (Ảnh: Thu Thủy).

Nhân dân huyện Sông Mã thi đua phát triển sản xuất. (Ảnh: Thu Thủy)

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Sông Mã,   thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện những thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.           

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế của huyện Sông Mã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Sông Mã đã hoàn thành chuyển đổi hơn 6.000 ha cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao; đưa tổng diện tích trông cây ăn quả, cây dược liệu toàn huyện lên hơn 9.400 ha, bằng 194,5% chỉ tiêu Đại hội; tạo được vùng chuyên canh cây nhãn với diện tích lớn, chất lượng cao và được cấp chứng nhận bảo hộ. Thành lập 31 HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo được 31 chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đàn gia súc ước đạt trên 168,4 nghìn con; tổng đàn gia cầm trên 1,1 triệu con. Duy trì, phát triển 421 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 4,3 nghìn tấn/năm...

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ huyện đã chú trọng củng cố các cơ sở đảng yếu kém, tăng cường phát triển đảng viên ở cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, nơi có ít đảng viên và chưa có chi bộ, chưa có đảng viên, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.154 đảng viên, đạt 144,25% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 7.127 đồng chí, đến nay 100% bản đã có chi bộ. Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo quy định.

Huyện cũng đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; bố trí vốn đầu tư theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho các xã, bản đặc biệt khó khăn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.440 tỷ đồng, đạt 128,8% chỉ tiêu Đại hội; đến nay, 17/19 xã, thị trấn đã có trụ sở làm việc kiên cố; 18/18 xã có đường giao thông đi lại được 4 mùa (đạt 100% chỉ tiêu Đại hội). Trong 5 năm đã hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Khương, Chiềng Sơ, tăng 1 xã so với chỉ tiêu Đại hội), 9 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, 7 xã đạt 6 - 9 tiêu chí. Đặc biệt, mục tiêu quan trọng nhất của nhiệm kỳ đó là “đưa Sông Mã ra khỏi tình trạng huyện khó khăn của tỉnh” đã được thực hiện thành công. Anh Nguyễn Văn Duy ở xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã cho biết, 5 năm qua, đời sống người dân trên địa bàn xã đã có rất nhiều khởi sắc. Nhiều công trình phúc lợi xã hội được đầu tư; việc phát triển cây ăn quả đã giúp bà con có thêm thu nhập ổn định. Mọi người đều tích cực lao động sản xuất, yên tâm gắn bó với quê hương.

Đại hội thành công, động lực phát triển mới...

Trong 3 ngày (7-9/7/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La chọn thực hiện trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội. Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của trên 7.100 đảng viên của Đảng bộ huyện nói riêng và Nhân dân các dân tộc trong huyện nói chung. 

Một góc Thị trấn Sông Mã hôm nay. (Ảnh: Minh Tuấn).

Một góc Thị trấn Sông Mã hôm nay. (Ảnh: Minh Tuấn).

Xác định việc tập trung tuyên truyền, đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Huyện uỷ Sông Mã đã đề ra nhiều chỉ thị sâu sát và thông qua những cách làm mới, sáng tạo, vừa triển khai cụ thể hoá nghị quyết của Ðảng, vừa huy động sức dân thực hiện. Theo đó, để cụ thể hoá nghị quyết đại hội Ðảng, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Sông Mã khóa XXI đã tích cực, chủ động xây dựng các chương trình trọng tâm toàn khoá, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, sát với đặc điểm tình hình của địa phương để lãnh đạo thực hiện. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm; đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân tại các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội còn đặc biệt khó khăn. Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ổn định. Vùng cao (các xã: Mường Cai, Huổi Một, Nậm Mằn, Bó Sinh, Pú Bẩu, Đứa Mòn, Chiềng En, Chiềng Phung, Nậm Ty). 

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các hoạt động đối ngoại hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa huyện Sông Mã với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào để đảm bảo ổn định chính trị và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện. Xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng huyện Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La./.

Phản hồi

Các tin khác