Thái Bình: Triển khai toàn diện công tác tuyên giáo những tháng đầu 2021
Quang cảnh thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Ảnh: PV)

Đặc biệt, nhiều đề xuất, đổi mới được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ đảng viên đánh giá cao: tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết theo hình thức trực tuyến; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo hình thức trắc nghiệm trên internet; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương...

Hơn nữa, việc triển khai tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị đảm bảo theo kế hoạch.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bên cạnh những thuận lợi và hiệu quả tích cực, công tác tuyên giáo tỉnh thời gian qua cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế. Đó là, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực công tác tuyên giáo nói chung: tiến độ triển khai nghị quyết chung của toàn tỉnh, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Ngoài ra, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn chậm, chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ. Việc thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội ở một số cơ sở chưa kịp thời. Công tác chiêu sinh, mở lớp ở các trung tâm chính trị còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đồng đều. Một số Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị cấp huyện chưa đủ biên chế, khối lượng công việc nhiều nên ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Dư luận xã hội tin tưởng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng và bầu cử

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mở ra hướng phát triển rộng lớn của đất nước; tin tưởng vào “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời tin rằng việc triển khai Nghị quyết sẽ đem lại những quả tích cực trong phát triển tỉnh nói riêng, đất nước nói chung.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai với hình thức đa dạng, linh hoạt. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, toàn ngành đã thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tổng hợp, báo cáo cấp ủy và Ban Tuyên giáo cấp trên. Từ đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp giải pháp giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc phường Hoàng Diệu (Ảnh: PV)

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc phường Hoàng Diệu. (Ảnh: PV)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện, trở thành hành động tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn chuyên đề học tập hàng tháng đăng tải trên bản tin Thông báo nội bộ để phục vụ sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng triển khai việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên gắn với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, Bảo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của một số ngành duy trì tốt chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trong học tập và làm theo Bác. Đoàn thanh niên tỉnh tổ chức vinh danh 90 thanh niên tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2021).

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, lịch sử truyền thống, cách mạng tiếp tục được quan tâm, triển khai thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm thành lập ngành, sinh hoạt đoàn, hội, đội.

Ban Tuyên giáo các cấp đã phối hợp với ngành y tế, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh truyền các văn bản chỉ đạo và tinh thần quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, làm nổi bật nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu chống dịch; nỗ lực của Việt Nam trong việc sản xuất, đặt mua và triển khai tiêm phòng vắcxin COVID-19; phê phán những cá nhân chưa chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng dịch. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng nói chung và đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, nhất là Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tinh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; ban hành hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trong dịp Xuân Tân Sửu. Quý I năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội ở các địa phương. Ban tuyên giáo các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Công tác định hướng tư tưởng chính trị đối với hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật tiếp tục được duy trì thường xuyên thông qua theo dõi, nhận xét hàng ngày, giao ban báo chí hàng quý. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà, chúc tết 38 văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của tỉnh; tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chỉ, đại biểu văn nghệ sĩ đầu Xuân Tân Sửu 2021. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tăng cường sáng tác, quảng bá các tác phẩm về đất nước, quê hương Thái Bình, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng các cuộc thi, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp uy tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội giai đoạn 2019-2025.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh gồm có 22 thành viên, ban chỉ đạo ở 8 huyện, thành phố gồm 123 thành viên. Riêng Ban Chỉ đạo 35 của Công an tỉnh có 37 thành viên; của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lực lượng 47) gồm 100 thành viên, của Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 32 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện việc viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, internet và mạng xã hội.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối 2021

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, trên cơ sở hoạt động suốt thời gian qua, tới đây, đơn vị tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo hình thức trắc nghiệm trên internet”; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021…

Tràn ngập không khí cờ hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Ảnh: PV)

Tràn ngập không khí cờ hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Ảnh: PV)

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả bầu cử, triển khai điều tra dư luận xã hội về đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch COVID-19…

Thứ tư, hỗ trợ tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường vao trò Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm tham mưu, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ năm, tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến…

Thứ sáu, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục thể thao; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Thứ bẩy, tham mưu việc triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm.

Thứ tám, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo kế hoạch năm 2021; chú trọng bổ sung, cập nhật tinh thần chỉ đạo của văn kiện Đại hội XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp vào nội dung giảng dạy.

Thứ chín, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thứ mười, triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh: nghiên cứu các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình./.

Phản hồi

Các tin khác