Phú Thọ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức chiều 14/6. (Ảnh: Lê Thương)

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức chiều 14/6. (Ảnh: Lê Thương)

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức chiều 14/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cũng phối hợp chặt chẽ với các Ban Xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ gắn với công tác chuẩn bị bầu cử; chỉ đạo rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự ứng cử, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cũng được chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan, khắc phục bệnh thành tích. Toàn tỉnh Phú Thọ có 535/692 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 133 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,22%; 3.751/5.010 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 875 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 17,48%; 73.424/93.346 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14.548 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,53%; 578 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Thêm vào đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã tham mưu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý theo đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Bùi Đình Thi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2021, các phòng chuyên môn và mỗi cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ngành, trong đó, tập trung tham mưu ban hành các văn bản, Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, cần làm tốt công tác tham mưu triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trước mắt là tham mưu kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ, cần phải thực hiện tốt các chế độ, chính sách với cán bộ; chuẩn hoá một số quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ; có giải pháp quyết liệt trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19./.

Phản hồi

Các tin khác