Phú Yên hướng dẫn giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử
Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026  (Ảnh: báo Phú Yên)

Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: báo Phú Yên)

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên; Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử; các tổ chức chính trị - xã hội; huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã hướng dẫn một số nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn các thủ tục hồ sơ (đơn ứng cử, sơ yếu lí lịch, kê khai tài sản) đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình, từ nay đến trước ngày 11/3, các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phải tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử và hoàn thiện các thủ tục văn bản, danh sách trích ngang tỉnh về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chậm nhất 15 giờ ngày 14/3, người ứng cử phải nộp đủ hồ sơ ứng cử về Sở Nội vụ hoặc Ủy ban Bầu cử tỉnh, để Ủy ban Bầu cử tỉnh hoàn thiện các nội dung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 dự kiến tổ chức ngày 17/3.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những vướng mắc, làm rõ một số nội dung, quy trình tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị có người ứng cử sớm đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử; hoàn thiện các bước, cơ cấu, thành phần, chủ trì hội nghị tại địa phương, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, cần bám sát các văn bản, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử, triển khai các bước theo đúng thẩm quyền, trình tự, thời gian quy định.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu là 6 người; tỉnh cũng cơ cấu 84 người được giới thiệu ứng cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất