Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thành phố

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu Khai mạc Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 2.
(ảnh: Thanh Tùng)

Trong 10 năm tới tình hình kinh tế, chính trị, khoa học và công nghệ, các xu hướng phát triển có nhiều biến chuyển khó đoán định, nên việc định hình trước các chủ đề cho Diễn đàn trong 10 năm tới là rất khó chính xác. Tuy nhiên, trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 đồng thời căn cứ vào nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đề xuất các nhóm, chủ đề tổ chức các Diễn đàn từ các năm từ 2021 tới năm 2030.

Theo đó, các chủ đề cụ thể như sau: Thúc đẩy phát triển kỷ nguyên số, kinh tế số, vai trò của Thành phố đối với cả nước và khu vực; Tập trung thúc đẩy, hình thành phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố; Xây dựng và phát triển trung tâm tài chính trên cơ sở phát triển, kế thừa các kết quả của Diễn đàn kinh tế Thành phố lần thứ 2; Thảo luận về các phát triển kinh tế tuần hoàn vai trò của các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh; Quy hoạch phát triển hạ tầng logistics TP Hồ Chí Minh, ảnh hưởng, vị trí tầm quan trọng với khu vực; Phát triển vùng đô thị TP Hồ Chí Minh; Cơ chế, thể chế cho TP Hồ Chí Minh phát triển; Các chủ đề liên quan tới liên kết vùng kinh tế phía Nam; TP Hồ Chí Minh với vai trò nguồn nhân lực phát triển công nghệ AI; Các động lực phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Được biết, Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 được tổ chức vào năm 2019 với chủ đề “Phát triển TP Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”. Diễn đàn có sự tham gia của các đại biểu là Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh đạo Ngân hàng thế giới; các định chế tài chính quốc tế như IMF, IFC, ADB… các chuyên gia trong và ngoài nước.

Thông qua Diễn đàn này, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung; các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của Thành phố nói riêng.

Trước đó, năm 2018, Diễn đàn lần đầu tiên được Thành phố tổ chức với chủ đề “Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò động lực của doanh nghiệp” và đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, ý nghĩa./.

Phản hồi

Các tin khác