Hải Dương: Triển khai thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII ra mắt Đại hội (Ảnh: TC)

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII ra mắt Đại hội (Ảnh: TC)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, với quyết tâm chính trị rất cao, thể nguyện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh; các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sớm tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; đồng thời quyết định lựa chọn các chương trình, đề án và công trình, dự án trọng điểm để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham mưu, đề xuất xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, các đề án, dự án để triển khai thực hiện. Yêu cầu các đề án không dàn trải mà phải bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; đề án phải có tầm chiến lược, thiết thực, cấp thiết và có tính khả thi cao. Phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp các đề án, nghe và cho ý kiến, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/11.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về những kết quả và thành công của Đại hội. Trước ngày 5/11 tới đây, cần hoàn thành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trước ngày 15/11, hoàn thành xây dựng tài liệu Hỏi - đáp để phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết. Ngay sau Đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải khẩn trương, quyết liệt tham mưu công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Tổ chức Trung ương chuẩn y các chức danh được bầu tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, xong trước ngày 30/10; tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội; phối hợp tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, xong trước ngày 30/11.

Phấn đấu đưa Hải Dương  (Ảnh: TC)

Phấn đấu đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025. (Ảnh: TC)

Song song với đó, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 trước ngày 20/11.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội tới cán bộ, hội viên và nhân dân; đồng thời, nắm bắt tình hình và dư luận trong nhân dân về kết quả Đại hội và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động các phong trào thi đua yêu nước, cùng với lựa chọn các công việc cụ thể, thiết thực để chào mừng kết quả thành công của Đại hội và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống...

Tin rằng với những tiền đề, kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua và sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng rõ ràng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ sớm đi vào cuộc sống, phấn đấu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thành một trung tâm công nghiệp của khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025./.

Phản hồi

Các tin khác