Huyện Lai Vung tiếp tục triển có hiệu quả Nghị quyết
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bên trái) thăm vườn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bên trái) đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo
của ông Trần Thành Tâm trong việc nghiên cứu giải pháp cải tạo bộ rễ
cây quýt hồng của Lai Vung (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Theo Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021. Trong đó, chất lượng sinh hoạt của các Đảng uỷ cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện từng bước nâng lên; từ đầu năm đến nay kết nạp mới 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 4.080 đảng viên.

Toàn huyện có hơn 7.290 ha cây ăn trái và đang tiếp tục theo dõi 05 mô hình trình diễn “Giải pháp khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ, héo xanh trên cây có múi”; triển khai Đề án bảo tồn quýt hồng; duy trì mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với các hợp tác xã.

Huyện Lai Vung hiện có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu năm 2021 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với 01 xã còn lại, có 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Về sản phẩm OCOP, có 12 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao.

Về thu ngân sách, hiện tại đạt 43% chỉ tiêu được giao. Huyện đang tập trung kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao khu vực xã Phong Hoà, dự án phân hữu cơ xã Tân Hoà, dự án khu đô thị Hoà Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung đã chủ động trong triển khai Nghị quyết Đảng bộ và đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục cụ thể hoá các Nghị quyết; đặc biệt chú trọng đến phát triển đảng viên và quản lý đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò của người dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương; kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân và chuẩn bị công tác quy hoạch nhân sự.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu huyện rà soát, ban hành mới nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện; có giải pháp phát triển thêm sản phẩm OCOP, kinh tế tập thể, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công…/.


Phản hồi

Các tin khác