Miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ảnh: quochoi.vn

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia,

một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ảnh: quochoi.vn

Chiều 07/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Tòng Thị Phóng và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với 449/452 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 93,54% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nghị quyết nêu rõ, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Ngô Xuân Lịch, ông Phạm Bình Minh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh./.

Phản hồi

Các tin khác