Đoàn viên thanh niên Phú Thọ nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Huyện đoàn Yên Lập hỗ trợ cây giống cho đoàn viên thanh niên phát triển mô hình cây ăn quả ở xã Đồng Thịnh. (Ảnh: Lệ Oanh)

Huyện đoàn Yên Lập hỗ trợ cây giống cho đoàn viên thanh niên phát triển mô hình cây ăn quả ở xã Đồng Thịnh. (Ảnh: Lệ Oanh)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện rõ ý chí, khát vọng và quan điểm phát triển của tỉnh, cho thấy được tầm nhìn chiến lược cũng như những định hướng, hoạch định đúng đắn, mang tính đột phá trong 5 năm tới.

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Thọ đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Các huyện, thị, thành, đoàn đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương để biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng thành hiện thực.

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh đoàn Phú Thọ và cấp ủy các địa phương, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hàng năm, phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, với trên 200.000 thanh niên, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Phú Thọ đã khẳng định dấu ấn đậm nét khi luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, được nhân dân, các cấp, ngành đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ nhấn mạnh: Trên tinh thần chủ động, xung kích, nhiệm kỳ này, đoàn viên thanh niên tiếp tục triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nghiêm túc, nhanh chóng cụ thể hóa các chương trình, hành động thành những việc làm thiết thực.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2016 vừa qua, ngay từ đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016, trên mạng internet. Các cấp bộ đoàn đã chủ động viết bài, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng các trang mạng xã hội để phản ánh kịp thời hoạt động của tuổi trẻ trong công tác bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên để có phương án tháo gỡ kịp thời.

Song song với đó, các đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc đã vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã ban hành công văn, triển khai đến các cấp bộ đoàn, đoàn trực thuộc, vận động, hướng dẫn đoàn viên, người dân tiếp tục khai báo sức khỏe tự nguyện qua ứng dụng Ncovi, Bluezone cùng các biện pháp để bảo vệ mình cũng như góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Lực lượng đoàn viên thanh niên tại tỉnh Phú Thọ luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác phòng, chống dịch…

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với niềm tin tưởng và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các quan điểm, định hướng và thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với thế hệ trẻ, đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác