Huyện Hải Hà (Quảng Ninh): Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Theo đó bám sát đặc điểm địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động và tiếp tục yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhờ đó, với tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, nhiều cán bộ, đảng viên đã tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập, là tấm gương để nhân dân làm theo.

Điển hình là đảng viên Trần Sỹ Dũng ở thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà. Với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, đồng chí Trần Sỹ Dũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng và chế biến chè. Sau những ngày đầu khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn đến nay mô hình của gia đình anh Dũng đã đi vào ổn định với thu nhập hàng năm lên đến trên 500 triệu đồng. Mô hình trồng và chế biến chè của gia đình anh còn tạo việc làm cho hàng chục lao động người địa phương và giúp đỡ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Đảng viên Trần Sỹ Dũng (phải) làm giàu từ mô hình trồng và chế biến chè. (Ảnh: TH).

Đảng viên Trần Sỹ Dũng (phải) làm giàu từ mô hình trồng và chế biến chè. (Ảnh: TH).

Theo đồng chí Phạm Xuân Đài, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, để phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng việc thảo luận đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo động lực để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên địa bàn. Đồng thời, chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được nâng lên rõ rệt.

Không chỉ tiên phong, nêu gương trong phát triển kinh tế, cán bộ, đảng viên ở Hải Hà còn trực tiếp đóng vai trò là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động nhân dân đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiều đảng viên không chỉ phát triển kinh tế giỏi, mà còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; đồng thời gương mẫu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ làm tốt việc nêu gương trong các hoạt động, các phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, nên đã tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nói cách khác, sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện đã thực sự phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, bên cạnh việc đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đây cũng chính là kinh nghiệm giúp Đảng bộ huyện Hải Hà đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, với 20/20 nhóm chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Từ một huyện nghèo, thuần nông, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ; hệ thống thương mại - dịch vụ chưa được hình thành, với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, huyện Hải Hà hôm nay đã mang diện mạo mới, sức sống mới của một huyện công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; một bộ phận quan trọng của Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của huyện ước đạt 75 triệu đồng, gấp 2,75 lần so với năm 2015; trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) tăng bình quân 13,68%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết (9-10%/năm).

Từ những kết quả nêu trên, thời gian tới, Đảng bộ huyện Hải Hà sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vừa xây dựng chương trình hành động, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò xung kích trong mọi phong trào thi đua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vừa nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên tiêu biểu... Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để Hải Hà tiếp tục phát triển ngày một mạnh giàu./.

Phản hồi

Các tin khác