Kỳ I: Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu

Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng (người đứng ngoài phía phải cạnh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể) nhận quyết định Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT.

Đi vào chiều sâu, thực chất

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng cho biết, những năm gần đây, Đảng bộ Thanh tra Bộ luôn lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch và đột xuất được giao. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ và tổ chức công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và các công tác khác.

Cơ quan đơn vị đoàn kết, vững mạnh; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tính tiên phong trong cán bộ đảng viên được nêu cao và có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Công tác chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong các tổ chức đảng; thông qua việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, V khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên.

Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương đã được tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Thanh tra Bộ đã phát huy vai trò hạt nhân, từng bước cải tiến hoạt động theo hướng chủ động, rõ nét, quyết liệt và hiệu quả hơn, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Các nội dung Nghị quyết của cấp ủy đảng ban hành cụ thể hơn, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ yêu cầu và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và đã góp phần quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị từng bước vững mạnh, tạo sự đoàn thống nhất trong nội bộ.

Kể từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng chung do dịch COVID - 19, song trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Đảng bộ Thanh tra Bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng của Đảng bộ Thanh tra Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát đảng viên đã được triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả hoạt động của các Chi bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất.

Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong cán bộ, đảng viên được nêu cao và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đội ngũ đảng viên của các Chi bộ luôn có ý thức trách nhiệm xây dựng Chi bộ, đơn vị vững mạnh; nghiêm túc, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng trong phê bình và tự phê bình.

“Các Chi bộ là các tập thể đoàn kết, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Các đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến’, ‘tự chuyển hoá’”, Bí thư Lâm Văn Hoàng khẳng định.

Quyết tâm tiếp tục góp sức vào thành tích chung

Thanh tra giao thông xử phạt xe ô tô chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm. 

Dù đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, song, lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ vẫn thẳng thắn nhìn nhận, công tác sinh hoạt đảng tại các Chi bộ và việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra còn có hạn chế.

Điển hình như còn có buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ chưa đầy đủ 100% đảng viên tham gia nhưng vẫn đủ theo quy định. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số buổi sinh chi bộ còn chưa cao. Nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện tập trung vào cuối năm 2020, trong đó có một số cuộc kéo sang năm 2021 đã ảnh hưởng đến việc triển khai các công tác chuyên môn khác.

Nguyên nhân của tình trạng này là do đặc thù hoạt động thanh tra, kiểm tra thường kéo dài và ở nhiều địa phương, do đó việc bố trí thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ còn khó khăn. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID–19 nên đã ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Xác định rõ những hạn chế, trong thời gian tới đây, Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT khẳng định sẽ tiếp tục bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ GTVT, Lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Đặc biệt là phát huy kết quả đạt được và khắc phục những mặt hạn chế với mục tiêu quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra góp phần vào thành tích chung của Bộ GTVT. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các phòng chuyên môn.

Song hành với đó là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tiêu cực, tham nhũng; cải cách hành chính, nhằm sửa đổi lề lối làm việc. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác