Tiên Yên: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tiên Yên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cung cấp)

Để triển khai phong trào TDBVANTQ hiệu quả, thời gian qua, Công an huyện thực hiện tốt Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ sở.

Công an huyện thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả. Năm 2020, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Tiên Yên miễn nhiệm 10 đồng chí là trưởng công an xã, 3 phó công an xã bán chuyên trách, để bố trí công an chính quy. Đồng thời, tham mưu cho UBND các xã bổ nhiệm 14 đồng chí và miễn nhiệm 5 đồng chí công an viên các thôn. Nhờ đó, lực lượng an ninh cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra.

Bên cạnh việc đưa công an chính quy về xã, nhằm tạo luồng gió mới cho địa bàn cơ sở, huyện Tiên Yên còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Năm vừa qua, các xã, thị trấn của huyện đã treo 42 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về phong trào. 817 hộ dân, 20 cửa hàng tạp hóa, 1.625 học sinh, giáo viên ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

5 trường học, 11 xã, thị trấn, 20 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 86 người có uy tín trong vùng DTTS của huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và tham gia phong trào TDBVANTQ ở thôn, bản, khu phố. Đồng thời, tổ chức trên 60 buổi họp thôn, khu phố tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, không xuất cảnh trái phép.

Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ sở.

Năm qua, nhân dân toàn huyện đã cung cấp trên 112 tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, không có "điểm nóng" về khiếu kiện, tố cáo; không có tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội.

Từ phong trào, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Trong số đó, phải kể tới mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự” ở 119 thôn, khu phố; mô hình “Phối hợp lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, kiểm lâm trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng” ở xã Hà Lâu, Điền Xá, Phong Dụ và Tiên Lãng. Các mô hình sau khi xây dựng, đi vào hoạt động và đã mang lại hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Có thể thấy, việc thực hiện hiệu quả phong trào TDBVANTQ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã giúp huyện Tiên Yên tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác