Bình Liêu (Quảng Ninh): Nhiều giải pháp hiện thực hóa mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ

Là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh, với cơ cấu dân số trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, những năm qua Bình Liêu đặt ra mục tiêu phát triển trọng tâm là xây dựng huyện mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng - an ninh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu. Theo đó, huyện Bình Liêu có tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm, thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa tăng bình quân 10,06%/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 37,53 triệu đồng, tăng bình quân 9,76%/năm và 59,3% so nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.595 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm và 2,37 lần so nhiệm kỳ trước (trong đó, đầu tư từ ngân sách nhà nước 1.546 tỷ đồng).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có chuyển biến mới. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được nâng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Bình Liêu có thế mạnh phát triển du lịch cộng đồng. (Ảnh minh họa: Tổng cục Du lịch).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bình Liêu đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp từ 2,2 - 2,5 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 27 - 29%; công nghiệp và xây dựng 18 - 20%; dịch vụ 52 - 54%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 10%/năm. Thu ngân sách, phần thu nội địa tăng bình quân 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Bình Liêu đặt mục tiêu chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Ba đột phá chiến lược". Phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với chất lượng các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhanh chóng triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm ngắn hạn cũng như của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy, nội dung, phương thức lãnh đạo của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực, địa bàn được giao.

Đặc biệt, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực, kéo dài, Đảng bộ huyện đã chủ động tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU và chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng".

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời, chủ động xây dựng, ban hành sớm các nghị quyết chuyên đề căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 5/5/2021 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2021- 2025”; BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 6/5/2021 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc.

Bình Liêu cũng tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực thi pháp luật trên các lĩnh vực từ huyện đến cấp xã, gắn trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiên phong gương mẫu trong mọi công việc.

Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xác định nêu cao vai trò chủ động, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, chuyển khó khăn, thách thức thành lợi thế để phát triển. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng cường thu thuế xuất nhập khẩu và khai thác nguồn thu từ phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, phấn đấu thực hiện tăng thu cao nhất có thể.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, đường biên giới hùng vĩ... để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, khám phá, trải nghiệm... Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Liêu là trung tâm du lịch cộng đồng vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. 

Những tháng cuối năm là thế mạnh của du lịch Bình Liêu, góp phần tạo nguồn thu lớn. Huyện đã xây dựng kế hoạch, các chương trình kích cầu du lịch cả năm 2021, song do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, huyện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch để khi dịch được kiểm soát an toàn có thể triển khai, tổ chức ngay các chương trình du lịch, các hoạt động đón khách.

Phản hồi

Các tin khác