Quảng Ninh: Phát động giải báo chí về xây dựng Đảng

Quảng Ninh: Phát động giải báo chí về xây dựng đảng. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngày 16/3, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Giải Búa liềm Vàng tiếp tục góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước và tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua Giải Búa liềm Vàng sẽ động viên, khuyến khích, thu hút các tầng lớp nhân dân, đội ngũ phóng viên, nhà báo tham gia viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; tăng cường phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, góp phần tăng cường đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giải tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt. Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, phục vụ thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Các tác phẩm tham dự Giải bao gồm các tác phẩm có thời gian được in, đăng tải, phát sóng tính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/10/2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh được phân công là cơ quan thường trực tổ chức Giải.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải Đặc biệt (30 triệu đồng); Giải A (10 triệu đồng/giải); Giải B (7,5 triệu đồng/giải); Giải C (5 triệu đồng/giải); Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (5 triệu đồng/giải); Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5 triệu đồng/giải); Giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Ngoài ra những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy ở mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 2 triệu đồng. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải (1,5 triệu đồng/tác phẩm).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất