Tuyên Quang: Cho ý kiến về các nghị quyết, chương trình quan trọng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh; dự thảo Kế hoạch các công việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận nên hay không nên tích hợp Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Về nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được các đại biểu thống nhất cao. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%; tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng; tổng sản phẩm GRDP đến năm 2030 đạt 75.000 tỷ đồng…

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thành Công/Báo Tuyên Quang).

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 5 năm tới, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 9%/năm, năng suất đạt 20m3/ha/năm, diện tích rừng gỗ lớn chiếm trên 45%, giá trị thu được bình quân 1ha rừng gỗ lớn/chu kỳ đạt trên 300 triệu đồng, 30% diện tích rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang kết luận, không tích hợp Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chỉ tích hợp Chương trình công tác toàn khóa và Kế hoạch các công việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, không tách riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, không tích hợp Chương trình hành động để bảo đảm tổ chức thực hiện các nội dụng, mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra cụ thể hơn; phân định được trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với từng nội dung, thời gian cụ thể thực hiện nghị quyết.

Về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030, đồng chí Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trồng rừng nhiều nhưng thu nhập của người trồng rừng còn rất thấp. Diện tích rừng trồng của người dân không lớn, chủ yếu dưới 1 ha, do đó yêu cầu tất yếu là nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho rằng, trong thời gian tới, cần phát triển sản phẩm gỗ rừng trồng Tuyên Quang trở thành thương hiệu quốc gia. Để thực hiện điều này, phải làm tốt khâu sản xuất cây giống, trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng, đẩy mạnh liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần đẩy mạnh chăm sóc rừng trồng để mang lại năng suất, chất lượng cao hơn. “Tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ về tỉnh để chế biến các sản phẩm, bảo đảm trở thành trung tâm chế biến gỗ của cả nước” - đồng chí Chẩu Văn Lâm khẳng định.

Phản hồi

Các tin khác