Đồng Nai: Báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức
P

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Cao Văn Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Huy Anh 

Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH căn cứ vào các nội dung về tiêu chuẩn của ĐBQH; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đồng thời, căn cứ vào hồ sơ, biên bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH gửi đến và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử.

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương.

Theo đó, tổng số ứng cử viên ĐBQH là 21 người. Trong đó, Trung ương giới thiệu 6 ứng cử viên; cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Đồng Nai giới thiệu 14 ứng cử viên và 1 ứng cử viên tự ứng cử. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 42,85% (hiệp thương lần thứ 1 dự kiến 40%); tỷ lệ trẻ tuổi đạt 14,28% (hiệp thương lần thứ 1 dự kiến 5%); tỷ lệ tái cử đạt 14,28% (hiệp thương lần thứ 1 dự kiến 15%). Tổng số ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 136 người, trong đó có 134 người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử.

Đáng chú ý, về cơ cấu thành phần, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi đều tăng so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ 1. Cụ thể, tỷ lệ đại biểu nữ: 44,1% (dự kiến 34,81%); ngoài Đảng: 10,29% (dự kiến 9,63%); trẻ tuổi: 26,47% (dự kiến 14,81%).

Bên cạnh đó, về cơ cấu chính trị xã hội, đại biểu khối MTTQ và các đoàn thể, khối tổ chức, xã hội nghề nghiệp tăng ứng cử viên so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ 1. Cụ thể, Khối MTTQ và các đoàn thể tăng 4 ứng viên, đạt là 8,82% (dự kiến 5,93); khối tổ chức, xã hội, nghề nghiệp tăng 1 ứng viên, đạt tỷ lệ 5,14% (dự kiến 4,44%).

Theo Ban thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đều làm đúng và đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục hồ sơ, đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, có tính thống nhất cao, đúng luật và đạt yêu cầu về cơ cấu, thành phần do Hội nghị hiệp thương lần 1 đã quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao thông qua biên bản và danh sách sơ bộ của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đều bày tỏ sự phấn khởi trước chất lượng của người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh kỳ này, đặc biệt là ở việc trình độ tri thức, chuyên môn của người ứng cử cao; tỷ lệ người trẻ tuổi và tỷ lệ nữ tăng lên…

Hội nghị cũng bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi công tác, hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử. Theo đó, từ ngày 21/3 đến 13/4 sẽ triển khai việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang cho biết, từ việc tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần của đại biểu HĐND các cấp đến việc hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức được HĐND các cấp phân bổ số lượng người ứng cử tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đồng thời hướng dẫn người được giới thiệu lập hồ sơ để thực hiện nộp hồ sơ đúng thủ tục, thời gian quy định… đều được ủy ban MTTQ các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú cho biết, sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định, về cấp tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã nhận được 15 hồ sơ ứng cử viên ĐBQH, trong đó 14 hồ sơ giới thiệu theo phương án trước đó và 1 hồ sơ tự ứng cử. Qua rà soát hồ sơ ứng cử viên cho thấy, tỷ lệ trẻ tuổi tăng 2 người so với phương án điều chỉnh. Cụ thể, theo cơ cấu đại biểu trẻ tuổi là 1 người nhưng thực tế tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị giới thiệu là 3 người. Theo Giám đốc Sở Nội vụ, đây là sự thay đổi phù hợp với định hướng của Trung ương và tình hình nhân sự ở cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, theo nghị quyết liên tịch giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở cấp tỉnh, đối với việc giới thiệu ứng cử ĐBQH sẽ do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 19/3/2021 (chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử) để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH ở địa phương, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND là một hội nghị rất quan trọng, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân tham gia góp ý trực tiếp đối với việc giới thiệu nhân sự để xem xét ứng cử viên đó có thật sự đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của người đại biểu hay không. Qua đó, tìm ra những ứng cử viên thật sự xứng đáng để tiếp tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm xem xét đưa vào danh sách bầu cử chính thức./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất