Lấy ý kiến nhân dân phải tập hợp các định hướng và giải pháp chiến lược
Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội . (Ảnh: Bích Liên)

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội .

(Ảnh: Bích Liên)

Đó là chia sẻ của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội bên lề hành lang Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Phóng viên (PV): Thưa ông, ông đánh giá thế nào về hoạt động góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, và theo ông, việc góp ý cần được tổ chức như thế nào để thực sự hiệu quả?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Văn kiện Đại hội Đảng rất quan trọng, bởi trong đó xác định hướng đi đất nước 5 năm tới, nó tác động tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó việc lấy ý kiến nhân dân là rất cần thiết. Mặc dù đây là công việc của Đảng nhưng lại tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nên việc lấy ý kiến người dân rất quan trọng.

Việc lấy ý kiến diễn ra trong khoảng thời gian không dài nên vấn đề đặt ra là giải pháp, cách thức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến, tiếp thu ý kiến thế nào cho bảo đảm chất lượng.

Theo tôi, cần tiến hành đồng thời một số việc quan trọng. Thứ nhất, phải tuyên truyền cho người dân thấy được trách nhiệm đóng góp vào Văn kiện. Thứ hai, phải phân loại các nội dung gần gũi nhất, quan trọng nhất đối với đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, chia thành các nhóm vấn đề rồi lấy ý kiến nhân dân, giúp tổng hợp thuận lợi hơn.

Thứ ba, hệ thống tổng hợp ý kiến nhân dân phải hoạt động thật mạnh mẽ, việc tập hợp từ cơ sở đến Trung ương cần cách thức phù hợp giúp cập nhật ý kiến đóng góp thường xuyên, trong đó có phân loại các ý kiến gắn với Văn kiện.

Qua thực tiễn lấy ý kiến nhân dân, tôi thấy rằng đôi khi họ không trực tiếp góp ý vào Văn kiện mà trực tiếp góp ý kiến cho lãnh đạo điều hành hiện tại chính quyền các cấp. Vấn đề là khi tập hợp phải biết khái quát ý kiến đó lên thành luận điểm, quan điểm để bổ sung vào Văn kiện cho thích hợp.

Văn kiện là tài liệu phản ánh thực tiễn cuộc sống, một mặt làm sao để tiếp nhận được hơi thở cuộc sống, mặt khác phát huy được tính dẫn đường, đòi hỏi sự chắt chiu và tinh hoa trí tuệ trong đó, để làm sao Văn kiện thực sự là tập hợp các định hướng và các giải pháp chiến lược dẫn dắt, soi đường cho các cơ quan nhà nước thể chế hóa bằng pháp luật.

PV: Được biết ngày 10/11 tới đây, Quốc hội sẽ có một buổi họp góp ý cho Văn kiện. Với tinh thần chung của lần góp ý này, theo đại biểu làm thế nào để thể hiện được những đóng góp tích cực của đại biểu cho định hướng phát triển đất nước những năm tới, đặc biệt là cho hoạt động giám sát của Quốc hội?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Trong Văn kiện có nhiều nội dung, trong đó có nội dung về xây dựng nhà nước, trong xây dựng nhà nước có xây dựng về Quốc hội, trong xây dựng Quốc hội có việc thực hiện các chức năng của Quốc hội trong đó có giám sát.

Theo tôi, là đại biểu Quốc hội thì phải góp ý kiến toàn diện cho Văn kiện chứ không chỉ góp ý riêng về tổ chức hoạt động. Tôi nghĩ các đại biểu Quốc hội là những người được nhân dân cả nước lựa chọn thì phải có góc nhìn rộng hơn.

Ví dụ như các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm tới đặt ra cao hay thấp phải có căn cứ; giải pháp thực hiện mục tiêu đặt ra trong Văn kiện Đại hội, trên phương diện quốc gia thì cần giải pháp gì, rồi đi sâu hơn những vấn đề khác như xây dựng Đảng, chống tham nhũng, xây dựng bộ máy nhà nước, đặc biệt là công tác cán bộ. Đấy là những nội dung mà tôi nghĩ rằng rất cần thiết mà các đại biểu Quốc hội phải tập trung thảo luận cho thật sâu.

PV: Với tư cách là đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, ông sẽ đóng góp ý kiến gì tại phiên thảo luận tới?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Từ trước đến nay tôi vẫn chú ý đến công tác cán bộ. Bởi như Bác Hồ đã nói, sự nghiệp cách mạng thành hay bại đều do công tác cán bộ tốt hay kém.

Văn kiện Đảng chính là một sản phẩm của tư duy, tinh hoa trí tuệ của Đảng. Sản phẩm đó trước hết phải do người có trí tuệ xây dựng và hoạch định. Việc tổ chức thực hiện, triển khai cũng cần là người có năng lực vận hành, sai phạm cũng từ đấy mà ra. Cho nên vấn đề quan tâm số một của tôi là công tác cán bộ. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phản hồi

Các tin khác