Nhiều ý kiến góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII xủa Đảng
Các đại biểu góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 2/11, MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu dự hội nghị đều cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được biên soạn công phu, chất lượng, thể hiện sự khái quát cao; kết cấu, bố cục rõ ràng; nội dung đầy đủ, toàn diện. Về văn phong của văn kiện, theo các đại biểu, một số từ, cụm từ còn khó hiểu, chưa mang tính đại chúng, cần bổ sung, thay đổi để phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị Đảng cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho thế hệ trẻ, giúp các em phát triển toàn diện hơn về thể chất, trí tuệ và cả đạo đức. Có ý kiến rằng, việc cải cách, đổi mới giáo dục ngày càng nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, còn nhiều bất cập. Trong thời gian tới, Đảng cần có những chính sách để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tại hội nghị, đại biểu đặc biệt quan tâm công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường. Theo các đại biểu, thời gian qua, tình trạng hạn, mặn xảy ra gây nhiều thiệt hại cho người dân, đặc biệt hiện nay, lũ lụt làm thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung. Đại biểu đề nghị, Đại hội sắp tới cần phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và có giải pháp khả thi nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra.

Có ý kiến đề nghị, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mặt khác, đại biểu kiến nghị, Trung ương cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long để kết nối thuận tiện với các vùng khác, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phát triển tương xứng với tiềm năng;... /.

Phản hồi

Các tin khác