Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Xem danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đây: ds-trich-ngang-trung-cu-kem-nq748-10-6.pdf )

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐBCQG, Trưởng tiểu ban Nhân sự; Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng HĐBCQG; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại họp báo. (Ảnh: KT) 

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự hiệp thương lựa chọn giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được dân chủ, công khai, chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19...

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước.

“Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy: càng khó khăn thử thách thì lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, Nhân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ” – Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: KT)

 Tại họp báo, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng HĐBCQG đã công bố Nghị quyết của HĐBCQG về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, HĐBCQG đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không đủ tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8 % so với yêu cầu.

Trong đó, đại biểu do các cơ quan tổ chức Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; cơ quan tổ chức địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương trúng cử: 126 người; đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử: 67 người.

Về cơ cấu, trình độ, số đại biểu là phụ nữ trúng cử là 151 người, đại biểu dân tộc thiểu số trúng cử là 89 người, đại biểu là người trẻ dưới 40 tuổi trúng cử là 47 người; đại biểu là người ngoài Đảng trúng cử là 14 người; đại biểu quốc hội khóa XIV và các khóa khác tái cử trúng cử là 203 người; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội trúng cử là 296 người.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố thì HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu; HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác