Học tập làm theo Bác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động
Hoàn thành tốt chuyên môn, xây dựng tổ chức vững mạnh, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phát triển thành đảng bộ cơ sở.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phát triển

thành đảng bộ cơ sở. (Ảnh: Hải Yến)

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long không ngừng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Qua đó đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ được giữ vững, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng cá nhân có nhận thức sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để từ đó dẫn đến những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả tích cực.

Theo đó, đã có 588 tập thể và 34.957 cá nhân (đảng viên 5.357, quần chúng 29.600) đăng ký thực hiện. Kết quả có 39 chi- đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 106 tập thể (tổ chức đảng: 32, chính quyền: 74) và 648 cá nhân (đảng viên: 438, quần chúng: 210).

Cùng với đó, Đảng ủy khối biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 84 cá nhân (đảng viên: 72, quần chúng: 12). Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền đến từng tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và người lao động đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập làm theo Bác; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động được học tập, tiếp thu.

Mặt khác, từng đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sát với nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của từng tập thể, cá nhân gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, cán bộ đảng viên luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm tự giác đi đầu; gương mẫu trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong; giữ gìn phẩm chất, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trần Xuân Thiện- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, qua việc tích cực triển khai thực hiện chuyên đề học tập làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động.Bằng những mô hình cụ thể, thiết thực trong nhiệm vụ chuyên môn, các tập thể và cá nhân đã từng bước khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm để ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác. Đây cũng là cơ sở để xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên./.

Phản hồi

Các tin khác