TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Ảnh minh họa (ảnh: Hùng Khoa)

Theo đó, các hoạt động trong tháng cao điểm sẽ diễn ra trên phạm vi của Thành phố, phạm vi các Sở, ban, ngành và tại UBND TP Thủ Đức, quận - huyện. Tùy theo tình hình kiểm soát dịch COVID-19 và tình hình thực tế, sẽ có 10 hoạt động được tổ chức, gồm: Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành với các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề, Hội đồng ngành để tháo gỡ các khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực UBND Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Hội nghị/Hội thảo xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến kết hợp với các tổ chức quốc tế thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hội nghị xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tạo chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu. Giới thiệu và hướng dẫn các chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đổi mới công nghệ; trình diễn công nghệ; kết nối cung - cầu công nghệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các hoạt động đổi mới sáng tạo. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021; Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm. Rà soát và đăng ký hoàn thành việc xử lý tháo gỡ vướng mắc của các dự án cụ thể trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh. Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với phạm vi tại các Sở, ban, ngành, tùy tình hình thực tế, các đơn vị sẽ tổ chức 2 hoạt động: Tổ chức quán triệt Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; phát động thi đua tại đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 đã được UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao. Tổ chức Hội nghị/Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Riêng tại UBND TP Thủ Đức, quận - huyện, TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương dựa trên tình hình thực tế để tổ chức 4 hoạt động gồm: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND TP Thủ Đức, quận, huyện với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh. Hội nghị kêu gọi đầu tư, giới thiệu các dự án trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP, HĐND xã, huyện và TP Thủ Đức. Tổ chức đối thoại giữa UBND các xã, phường, thị trấn, TP Thủ Đức, quận, huyện với Nhân dân trên địa bàn để cung cấp thông tin về các kết quả, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.


Phản hồi

Các tin khác