Triển khai các phong trào thi đua gắn với hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Sáng 1/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025) bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Phong trào thi đua đa dạng, phong phú

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong 5 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tích cực tham gia vào việc thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các phong trào thi đua đã có tác dụng thúc đẩy các tập thể và cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 - 2020) tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra, Chủ tịch Hội đồng thi đua ngành Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết, phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức như tên gọi của các phong trào thi đua hàng năm được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo có sự kế thừa, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong toàn Ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Nội dung các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và của ngành Thanh tra được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao…

Qua triển khai các phong trào thi đua hàng năm đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra. Cụ thể, trong công tác thanh tra, định hướng, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra được tập trung xây dựng sớm, giúp ngành Thanh tra chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, yêu cầu, nhờ đó công tác thanh tra được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu và giúp công tác xử lý chống chéo trong cơ quan thanh tra cũng như cơ quan Kiểm toán nhà nước được thực hiện tốt hơn. 

Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý chính xác, khách quan, kịp thời, có tính khả thi. Qua thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Các vụ việc chuyển cơ quan điều tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo xử lý quyết liệt; công tác giám sát, thẩm định báo cáo kết luận thanh tra phát huy ngày càng tốt hơn; việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện kịp thời theo đúng quy định được dư luận xã hội đồng tình nhất trí cao.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), TTCP và ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan cùng cấp nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Chất lượng giải quyết các vụ việc KN,TC có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: LP

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: LP.

Cùng với các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong năm 2019, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam được 37/100 điểm (năm 2009 được 2,7/10 điểm - thang điểm năm 2009 là 10) xếp thứ 96/180 quốc gia, tăng 24 bậc (năm 2009 xếp 120/180 quốc gia).

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như công tác xây dựng thể chế, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể đã được TTCP chỉ đạo thực hiện sâu sát, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V, ngành Thanh tra vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Đại hội, Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua toàn ngành Thanh tra giai đoạn 2020-2025. 

Triển khai các phong trào thi đua gắn với hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương 5 năm qua ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, một trong những kết quả nổi bật là đóng góp tích cực, quan trọng của ngành Thanh tra vào công cuộc PCTN. Thời gian qua, ngành Thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phục vụ cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trong công cuộc đấu tranh và xử lý hành vi tham nhũng, kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, đất đai có giá trị lớn, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước. 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: TH).

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: TH).

Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược quốc gia về PCTN, các biện pháp PCTN, quan tâm công tác khen thưởng bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; tổ chức hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, chú trọng PCTN, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) ngay trong ngành.

“Cần chăm lo bồi dưỡng, đào tạo để mỗi cán bộ thanh tra phải "kiên quyết, dũng cảm, bảo vệ lẽ phải, công lý, không bị cám dỗ, mua chuộc, không vì bị áp lực mà làm sai pháp luật, thực hiện như lời Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ Thanh tra phải “tự mình nghiêm chỉnh và phải có đạo đức cách mạng”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng thường trực lưu ý, trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm nói chung và PCTN nói riêng, phòng là cơ bản, quan trọng vì phòng tốt chống mới tốt, không chỉ trong việc chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn ở các lĩnh vực khác".

Nhấn mạnh đến trọng tâm là công tác thi đua, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Ngành Thanh tra cần triển khai các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn với hoạt động chuyên môn, góp phần hiệu quả cho việc công việc của Ngành cũng như phong trào thi đua chung của cả nước./.

Phản hồi

Các tin khác