Đồng chí Bùi Văn Hải

Họ và tên: Bùi Văn Hải

Ngày sinh: 10/2/1960

Quê quán: Xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác