Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến

Họ và tên: Nguyễn Nhân Chiến

Ngày sinh: 20/2/1960

Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác