Đồng chí Lê Xuân Duy

Họ và tên: Lê Xuân Duy

Năm sinh: 1962

Quê quán: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác