Đồng chí Trịnh Văn Chiến

Họ và tên: Trịnh Văn Chiến

Ngày sinh: 15/01/1960

Quê quán: Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác