Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiển

Ngày sinh: 2/9/1960

Quê quán: Xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Phản hồi

Các tin khác