Đồng chí Phan Thanh Bình

Họ và tên: Phan Thanh Bình

Ngày sinh: 10/4/1960

Quê quán: Xã Long Phú, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác