Đồng chí Lê Viết Chữ

Họ và tên: Lê Viết Chữ

Ngày sinh: 20/1/1963

Quê quán: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác