Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh

Ngày sinh: 3/6/1963

Quê quán: Xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác