Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hằng

Ngày sinh: 27/4/1960

Quê quán: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác