Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 19/5/1957

Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác