Đồng chí Nguyễn Văn Du

Họ và tên: Nguyễn Văn Du

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác