Đồng chí Lê Diễn

Họ và tên: Lê Diễn

Ngày sinh: 16/04/1960

Quê quán: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác