Đồng chí Nguyễn Đức Chung

Họ và tên: Nguyễn Đức Chung

Ngày sinh: 3/8/1967

Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác