Vĩnh Long: Xúc tiến thương mại tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Một Hội chợ được tổ chức tại Vĩnh Long (ảnh: Báo Vĩnh Long)

Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng tới việc hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các cuộc giao thương, tham gia hội chợ hội thảo... Kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường.

Cũng theo Chương trình này, thì các hoạt động XTTM của tỉnh cần phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu…

Về kinh phí, được biết, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình XTTM giai đoạn này là 9,5 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm việc tổ chức các hoạt động hội chợ, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, XTTM trong và ngoài nước, hội thảo tập huấn về XTTM


Phản hồi

Các tin khác