Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh: 21/6/1960

Quê quán: Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác