Đồng chí Thuận Hữu

Họ và tên: Thuận Hữu

Ngày sinh: 12/9/1958

Quê quán: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác