Đồng chí Nguyễn Đức Lợi

Họ và tên: Nguyễn Đức Lợi

Ngày sinh: 1960

Quê quán: Triệu Phong, Quảng Trị

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác