Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ

Họ và tên: Nguyễn Thế Kỷ

Năm sinh: 1960

Quê quán: Nghệ An

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác